Сайт Керченской централизованной библиотечной системы feedback на платформе
Старожитності Степового Причорномор'я і Криму

Старожитності Степового Причорномор'я і Криму

Старожитності Степового Причорномор'я і Криму: збірник наукових праць / С.М.Агульников [и др.]; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012.
Т. 16. - 2012. - 229 с. : іл. ; 29 см. - Библиогр. в конце ст. 

У XVI томі представлені етапи та замітки, присвячені окремим проблемам доби каменю — епохи середньовіччя, вводяться у науковий обіг нові матеріали Причорномор’я і Криму.

Видання призначене для археологів, істориків, краєзнавців: для всіх, хто цікавиться далеким минулим України.

Рекомендовано до друку науково-технічною радою ЗНУ Запорізького національного університету (протокол № 4 від 20.12.2012).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія 33 № 587 від 3 лютого 2004 р. Постановою Президії ВАК збірник включено до переліку фахових видань (Бюлетень ВАКу, № 6, 2000 р.).

02 августа 2017 | Просмотров: 354
Рекомендуем